Kærlig Pleje er et nyt opstartet privat hjemmepleje firma, der yder personlig pleje, praktisk hjælp og serviceydelser til ældre. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser som f.eks. hovedrengøring, vinduespolering, indkøb samt lettere havearbejde.

Stifteren af virksomheden er uddannet social- og sundhedsassistent, og er selv ude i plejen. Om sig selv siger stifteren:

“Jeg har arbejdet både i den kommunale og private sektor. Jeg har i en periode arbejdet i Norge som assistent, da jeg gerne vil udfordre mig selv, og se forskellen på deres arbejdstilgang til de ældre og hvad de kunne tilbyde. Lighederne mellem Danmark og Norge er at der ikke er tid nok til de ældre. Grundet mangel på tiden til den enkelte borger, kan man i nogle tilfælde godt gå hjem med følelsen af ikke at have ydet den optimale pleje. Grunden til at jeg har valgt at starte Kærlig Pleje er fordi jeg, samt mit personale brænder for det. Vi ved at vi kan yde det ekstra der skal til, og at vi kan gøre en forskel. Vi gør det med hjertet, og tager os den tid det kræver.”

Alle ansatte hos Kærlig Pleje er veluddannede og kompetente sundhedsfaglige medarbejdere, som hver dag gør deres bedste, for at du kan opleve en god pleje og omsorg.  Vi er et fast team som kommunikerer og samarbejder med hinanden for at skabe trygge rammer for hver enkelte borger. Du lærer hurtig det faste personale at kende som kommer i dit hjem, det er med til at skabe tillid og kontinuitet i din hver dag. I tilfælde af sygdom, ferie m.m. kan der forekomme ændringer af personalet. Vi arbejder rehabiliterende og hjælper dig med din træning/øvelser for at lette din hverdag.

 

Alle nye borgere får tilbudt et opstartsmøde, hvor pårørende er velkomne til at deltage. På mødet vil pårørende får en folder. Der ud vælges en medarbejder, som fungerer som en kontaktperson for den enkelte borger og pårørende.

Hver tredje uge vil der blive lavet et opfyldningskema, hvor du kan tilkendegive din mening om der er noget du vil give ris eller ros for. Det er med til at sikre serviceniveauet og at du som borger altid får den bedste pleje og omsorg. Hver anden måned vil der være et opfyldnings møde hvor der selvfølgelig er mulighed for pårørende at deltage, hvor der bliver samlet op på forløbet. Det er helt frivilligt om den pågældende borger og pårørende har lyst til at deltage.

Kærlig pleje sætter en ære i arbejdet med de ældre, så de får opfyldt deres behov og at livskvaliteten bibeholdes. Hver enkelte vil opleve oprigtig omsorg, nærvær samt faglig dygtighed af personalet. Vi lytter og inkluderer den enkelte borger i arbejdet, så de er en del af det, og det skaber kontinuitet i deres hverdag. Vi er stolte over at få lov til at levere hjemmepleje med hjertet, smil og overskud. Vi er til for dig, og sammen kan vi gøre en forskel.

 

Fritvalg

Koster det noget at skifte fra den kommunale hjemmepleje til den private? Nej det gør det ikke. Ifølge serviceloven §83 kan du, som samfundsborger, vælge om det er den kommunale eller private hjemmepleje, som skal varetage dine ydelser.